tel. 020 482 4440

Kopen via internet

Vier jaar geleden is de "Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten", of kort gezegd de "Wet koop op afstand" in werking getreden. Deze wet beschermt de consument bij het kopen van goederen en diensten waarbij geen persoonlijk contact plaatsvindt tussen koper en verkoper. De wet beschermt dus consumenten bij de koop via internet, telefoon, post en andere communicatietechnieken. We beperken ons in dit artikel tot overeenkomsten die via internet tot stand komen.

Alleen voor consumenten

De Wet koop op afstand is alleen van toepassing op consumenten. Dit is een belangrijk criterium. Het moet gaan om een overeenkomst tussen een particulier en een bedrijf. Het is echter niet altijd makkelijk om de hoedanigheid van de wederpartij vast te stellen. Iemand die eenmalig op internet een advertentie plaatst om zijn computer of mobiele telefoon te verkopen wordt beschouwd als een particulier. Maar iemand die zijn boterham verdient met de verkoop van computers of telefoons wordt gezien als handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. De koper moet de overeenkomst sluiten voor eigen gebruik. Wanneer je een product of dienst bestelt voor je (eenmans-)bedrijf is de Wet koop op afstand dus niet van toepassing.

Uitzonderingen

In enkele gevallen is de Wet koop op afstand in het geheel niet van toepassing. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

 • reisovereenkomsten;
 • koop van onroerend goed;
 • financiële diensten;
 • internetveilingen.

Wat staat er in de Wet koop op afstand?

De belangrijkste onderwerpen die deze wet regelt zijn:

 • recht op voorafgaande informatie;
 • schriftelijke bevestiging;
 • herroepingsrecht;
 • uitvoering;
 • ongevraagde levering.

Recht op voorafgaande informatie

De verkoper heeft een informatieplicht. Je hebt recht om vooraf voldoende en duidelijk geïnformeerd te worden in begrijpelijke termen. De verkoper is in ieder geval verplicht vóór de koop de volgende relevante informatie te verstrekken:

 • de identiteit van de verkoper: naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs inclusief toeslagen en belastingen, zoals verzendkosten en BTW
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 • of je het recht hebt om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;
 • de minimumduur van de overeenkomst bij periodieke levering van diensten of producten.

Schriftelijke bevestiging

De verkoper moet van tevoren maar uiterlijk bij levering een schriftelijke bevestiging sturen dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Het is toegestaan om dit per e-mail te doen. Naast de hierboven genoemde informatie moet in de bevestiging worden vermeld:

 • hoe je gebruik kunt maken van het recht op ontbinding;
 • het adres van de verkoper waar je een eventuele klacht kunt indienen;
 • informatie over eventuele garantie en service;
 • hoe je kunt opzeggen (bij overeenkomsten van langer dan één jaar).

Herroepingsrecht

Na ontvangst van de bestelling heb je een bedenktijd van zeven werkdagen waarbinnen je de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag herroepen (ontbinden). Als je op de dag van ontvangst of de dag waarop je de overeenkomst sluit nog geen bevestiging hebt ontvangen met de juiste informatie dan bedraagt de ontbindingstermijn maar liefst drie maanden!

De verkoper mag je hiervoor geen boete in rekening brengen, hoogstens de kosten voor het terugzenden. Heb je al (gedeeltelijk) betaald? Dan moet de verkoper binnen 30 dagen het geld terugstorten.

De bedenktijd is bij bepaalde diensten en producten niet van toepassing:

 • cd's, dvd's en cd-roms waarvan je de verzegeling al hebt verbroken;
 • maatwerk of producten met een duidelijk persoonlijk karakter zoals medicijnen of een maatpak;
 • weddenschappen en loterijen;
 • tijdsgebonden producten zoals tijdschriften, kranten en concertkaartjes;
 • producten die snel bederven of verouderen;
 • diensten waarbij je zelf toestemming hebt gegeven om alvast met de uitvoering van de dienst te beginnen;
 • wanneer de prijs afhankelijk is van prijsschommelingen op financiële markten waarop de verkoper geen invloed heeft.

Uitvoering van de overeenkomst

De verkoper moet binnen dertig dagen na de bestelling het product of de dienst leveren, tenzij hierover expliciet een andere afspraak is gemaakt. Als de bestelling niet kan worden geleverd, moet de verkoper je daarvan op de hoogte stellen en eventuele betalingen terugstorten. De verkoper mag alleen een product of dienst leveren van gelijke kwaliteit en prijs als deze mogelijkheid van tevoren is genoemd. 

Ongevraagde levering

Bedrijven mogen niet ongevraagd goederen of diensten leveren en daarvoor betaling eisen. Mocht je dat toch overkomen, dan ben je niet verplicht enige actie te ondernemen. Het enkele feit dat je niet reageert betekent dus nog niet dat je akkoord gaat met de levering.

Kopen via het internet