tel. 020 482 4440

SYSCAL

Door het afsluiten van een serviceovereenkomst is het mogelijk om een vaste dienstverlening voor een vast aantal uren per jaar te garanderen. De overeenkomst behelst systeembeheer/netwerkbeheer, applicatiebeheer, hulp bij storingen (calamiteitenopvang).

Overeenkomsten op maat

Iedere overeenkomst wordt aangepast aan het aantal PC's, Servers en Randapparatuur. Standaard wordt uw bedrijf eenmaal per kwartaal door ons bezocht en wordt uw complete systeem door ons op de onderstaande onderdelen bekeken.

Voorbeeld: Binnen uw contract heeft u per PC per jaar 7 uur recht op ondersteuning, van die 7 uur wordt 1 uur per kwartaal gebruikt om de onderstaande werkzaamheden uit te voeren; u heeft per jaar dan 3 uur per PC over om een beroep op ons te doen. Niet gebruikte uren per PC per jaar worden meegenomen naar het volgende jaar.

 

Overzicht beschikbare serviceovereenkomsten

Systeembeheer/Netwerkbeheer

De serviceovereenkomst voor systeembeheer dekt de behoefte die een organisatie heeft met betrekking tot het beheer en het onderhoud van de ICT-infrastructuur. De overeenkomst dekt onder meer de volgende activiteiten:

 • Aanmaken en verwijderen van gebruikers accounts, printers en andere resources.
 • Verhelpen van softwarestoringen in de infrastructuur.
 • Installatie van updates en servicepacks.
 • Beheer van virusbescherming en back-ups.
 • Verhogen van beschikbaarheid in het algemeen.
 • Monitoren en indien nodig optimaliseren van performance van de infrastructuur.
 • Reguliere aanpassingen in de infrastructuur.

Applicatiebeheer

De serviceovereenkomst voor applicatiebeheer is applicatie specifiek. Over het algemeen dekt een serviceovereenkomst applicatiebeheer de volgende zaken:

 • Installatie van updates.
 • Opschonen en beheren van databestanden.
 • Inrichting van de applicatie.
 • Oplossen van storingen
 • Beschikbaar stellen aan gebruikers en inpassen in de infrastructuur.

Calamiteiten opvang

De hardware serviceovereenkomst biedt de gebruiker de volgende garanties en diensten (binnen 8 uur aanwezig op de locatie):

 • Vervanging van apparatuur of delen daarvan in geval van storing.
 • Het hardwaretechnische weer operationeel maken van subsystemen en hoofdsystemen in geval van storing.
 • Assistentie om bestanden en programma's weer operationeel te krijgen
 • Controle van logfiles op gebreken en problemen in apparatuur.
 • Preventief vervangen indien daar aanleiding toe is.
 

Serviceovereenkomsten