tel. 020 482 4440

SYSCAL

Systeembeheer

Systeembeheer is gericht op onderhoud en beheer van hardware, operating systems software en backoffice software en netwerken. Onze doelstelling is het bieden van een betrouwbaar en functioneel standaardplatform waarvan de kosten (TCO/Total Cost of Ownership) laag en voorspelbaar zijn.

Operating system software

De belangrijkste centrale component van de IT-infrastructuur is de operating system software. Vooral met behulp van Windows 2000 en Windows XP is het mogelijk om een zeer betrouwbare, onderhoudsarme en functionele infrastructuur te realiseren. Bij beheer en onderhoud besteden wij aandacht aan de volgende punten:

Aanpassingen

Wij voeren wijzigingen door in de systemen zodat deze blijven aansluiten bij de wensen van de organisatie. Denk hierbij aan het aanmaken en verwijderen van gebruikers of toekennen van printers, schijfruimte en al die andere resources die binnen de infrastuctuur aanwezig zijn.

Storingen

Verhelpen van storingen. Binnen de overeenkomst wordt hiervoor een vaste responsetijd van 8 uur afgesproken. Door preventief beheer proberen we storingen te voorkomen.

Updates en servicepacks

Regelmatig worden updates en servicepacks uitgebracht. Wij zorgen dat de noodzakelijke updates en servicepacks geïnstalleerd worden zodat de infrastructuur up-to-date blijft.

Virus bescherming

Virussen zijn in deze tijd van e-mail en internet een groeiend probleem. Gelukkig kunnen wij zorgen dat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Door toepassen van de juiste software en antivirus strategie vormt deze ontwikkeling geen gevaar voor uw automatisering.

Back-ups

We zorgen voor een betrouwbare en eenvoudige procedure waarin al uw gegevens veilig worden gesteld.

Beschikbaarheid

Bij beheer en onderhoud besteden we ook veel aandacht aan het verhogen van de beschikbaarheid van de systemen. Goede performance kan in de meeste gevallen worden bereikt door optimale configuratie van de backoffice en operating system software op servers en werkstations. In ons beheer houden wij hier rekening mee.

Deployment / Uitbreidingen

Wij zorgen voor een eenvoudig mechanisme om software te distribueren over het netwerk. Hierdoor is de installatie van operating systems, office en business software eenvoudig en kost weinig tijd.

Hardware

Hardware is tegenwoordig onderhoudsvrij. Binnen het beheersplan kijken we echter wel naar de "oudheid" van de hardware en adviseren wij over de vervanging van verouderde apparatuur. Daarnaast brengen wij de kritieke onderdelen van de hardware infrastructuur in beeld zodat in geval van calamiteiten vervangende apparatuur beschikbaar is. Wij zijn merkonafhankelijk en volgen de voorkeur van onze klanten in de aanschaf van apparatuur.

Backoffice software

Wij bieden beheer voor de belangrijkste backoffice producten van Microsoft. Denk hierbij vooral aan de Exchange Server en SQL Server producten. Systeembeheer bestaat bij deze producten uit het beschikbaar maken van deze services en oplossen van operationele problemen. Beheer van de backoffice producten is vaak gekoppeld aan het beheer van de operating system software.

Systeembeheer