tel. 020 482 4440

Werkwijze Particulier

Beveiliging

Uw gegevens zijn van groot belang daarom hechten wij veel waarde aan beveiliging en de procedures om gegevens te kopiëren en in geval van een calamiteit deze gegevens weer terug te zetten op uw systemen. Tijdens het preventief onderhoud worden beveiligingseisen constant getoetst en zo nodig aangepast.

Beveiliging